Administrar

La coordinadora Diógenes la formam actualment; Maria Orts (Capdepera, EU-EV), Guillem Caldentey (Els Verds-Esquerra d'Artà), Conxi Peña (Els Verds-Esquerra de Son Servera) Pepe García (Pollença,Alternativa. EU-EV) i Virginia Urdangarín (Capdepera, EU-EV).

Els Ajuntaments d'Artà, Capdepera, Pollença i Son Servera, per possibilitar l'ús terapèutic del Cànnabis

crdiogenes | 04 Gener, 2009 08:52

Artà, Capdepera, Pollença i Son Servera, 4 de gener de 2009

Els Ajuntaments d'Artà, Capdepera, Pollença i Son Servera recolzen la proposició no de Llei socialista dirigida a possibilitar l'ús terapèutic del Cànnabis

El Col·lectiu de regidors Diògenes insta el Grup parlamentari Socialista a la seva efectiva tramitació, debat i aprovació al Parlament de les Illes

Els darrers mesos, els regidors del Col·lectiu Diògenes han presentat als seus respectius Plens una moció (1) de suport i adhesió a la Proposició No de Llei del Grup Parlamentari Socialista que té per objecte instar el Govern a possibilitar als facultatius que exerceixen a la nostra comunitat autònoma l'administració de cànnabis en les formes que creguin convenients i que siguin més beneficioses pels pacients. Aquesta Proposició No de Llei ha rebut, d'aquesta forma, el recolzament dels Consistoris d'Artà, Capdepera, Pollença i Son Servera.

S'ha de recordar que aquesta planta va tenir un ús terapèutic, fins i tot a la medicina oficial, fins els anys 30, en els quals va ser prohibida als Estats Units per diverses raons, cap d’elles de caràcter científic o mèdic i, posteriorment, es va estendre aquesta prohibició a la resta de països occidentals. El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va dur a terme l'any 2007 un Programa Pilot de l'Ús terapèutic del Cànnabis, els resultats del qual varen ser presentats al públic el passat mes d'abril2. Amb aquest Programa Pilot, al qual varen participar més de 40 metges de sis hospitals de l'àrea de Barcelona, 15 farmacèutics dels serveis de farmàcia dels diferents hospitals, 75 oficines de farmàcia i 8 infermeres, es va poder comprovar que un derivat estandarditzat de la planta, Sativex (3), actuava com a coadjuvant del tractament de dolor neuropàtic en pacients amb esclerosi múltiple, així com en la espasticitat per esclerosi múltiple, dolors neuropàtics de diversa etiologia, en tractament de pacients amb diagnòstic de Síndrome d'anorèxia-caquèxia per càncer o SIDA i en tractament de pacients que pateixen nàusees i vòmits secundaris al tractament de la quimioteràpia.

Malgrat que la Proposició socialista no de Llei va ser admesa a tràmit per la Mesa del Parlament el mes de juliol (4), encara no ha estat inclosa a l'ordre del dia de les sessions del Parlament. És per aquesta raó, i a la vista dels beneficis que podria suposar aquesta mesura per a alguns malalts i de l'alt grau d'interès i adhesió que la proposta socialista ha rebut als diferents consistoris, que el Col·lectiu de regidors Diògenes insta el Grup Parlamentari Socialista a donar les passes necessàries per a dur a debat i aprovació pel Parlament la seva pròpia Proposició no de Llei amb la major brevetat possible (5).

Per a més informació sobre aquesta iniciativa duta a terme als respectius Ajuntaments pel Col·lectiu de regidors Diògenes, i sobre les seves argumentacions en favor de possibilitar l'ús terapèutic del Cànnabis i de la legalització de les drogues, accediu al comunicat de Els Verds-Esquerra d'Artà del passat dia 26 de juliol.

La coordinadora Diògenes està formada pels regidors Guillem Caldentey (Artà, Verds-Esquerra), Maria Orts i Virginia Urdangarín (Capdepera, EU-EV), Pepe García (Pollença, Alternativa. EU-EV) i Contxi Penya (Son Servera, Verds-Esquerra).

1 Per accedir a la moció presentada pels regidors del Col·lectiu Diògenes (versió Els Verds-Esquerra d'Artà), pitjau aquí.

2 Pitjau aquí per accedir al comunicat del Departament de Salut sobre el Programa Pilot sobre l'ús terapèutic del Cànnabis, de dia 9 d'abril.

3 Es tracta d'un esprai d'aplicació a la mucosa oral (boca) l'ús del qual és legal al Canadà i que es troba a les farmàcies des de 2005, i que és prescrit per a l'alleugeriment simptomàtic del dolor neurològic en adults amb Esclerosi Múltiple.

4 Pitjau aquí per a accedir al núm. 47 del Bolletí Oficial del Parlament de les Illes Balears (pàg. 1418), on consta el redactat de la Proposició no de Llei del Grup Parlamentari Socialista i la seva sol·licitud a la Mesa del Parlament de les Illes que la mateixa sigui admesa a tràmit.

5 S'ha de recordar que l'any 2001, el Grup Parlamentari Socialista ja va presentar una Proposició no de Llei al Parlament ben semblant, i que aquesta va quedar aprovada amb la unanimitat de tots els Grups: Accediu al Diari de Sessions del Ple Núm. 63, de 22-05-2001 (Pàg. 2783, PRON-1775).

Recolçament a la Creació de l'Agència per la Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca

crdiogenes | 06 Juny, 2008 08:01

Artà, Capdepera, Pollença, Son Servera, 6 de juny de 2008

La Coordinadora de regidors “Diògenes” recolza la iniciativa del Consell de crear una Agència de Disciplina Urbanística i considera urgent la seva posada en funcionament.

Reclamaran la immediata delegació dels seus respectius municipis de les tasques d'inspecció, sanció i restabliment de la legalitat en Sòl Rústic en aquesta Agència supramunicipal

Els regidors Guillem Caldentey (Els Verds-Esquerra d'Artà), Pepe García (Pollença, Alternativa. EU-EV), Maria Orts i Virginia Urdangarín (Capdepera, EU-EV) i Conxi Peña (Els Verds-Esquerra de Son Servera), que formen la Coordinadora “Diògenes”, es declaren fermes defensors de la iniciativa plantejada pel Departament de Territori del Consell de Mallorca que té com a objectiu la creació de l'Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca (en endavant, APLUTM).

El limitat territori i el paisatge de Mallorca són un valor internacionalment reconegut i un dels seus principals actius econòmics. S'enfronta, però, a múltiples pressions com la construcció desmesurada i en massa ocasions il·legal que degrada el paisatge i el futur de les nostres illes. És per això que la Coordinadora de regidors “Diògenes” declara la necessitat de fer efectiva la posada en marxa de l'esmentada APLUTM el més ràpidament possible i, sobretot, que aquest ens supramunicipal disposi de prou dotació econòmica i de personal per tal que sigui realment efectiu.

“No consideram necessari cercar més consensos -com va expressar el portaveu dels batlles del PP, A. Pastor, a la darrera assemblea de batlles de dia 29 de maig-, atès que la delegació de la disciplina urbanística en l'Agència serà voluntària, i no podem seguir dilatant en el temps la creació d'aquest ens supramunicipal. Com més temps passi, més infraccions urbanístiques (cases il·legals, per exemple) quedaran consolidades o fora d'ordenació (prescripció de la infracció). A més, càrrecs com el batlle de Manacor no són els més qualificats per reclamar aquest consens i endarrerir la creació de l'Agència. El municipi de Manacor és un clar exemple de la passivitat amb què s'enfronta la disciplina urbanística: vegeu, per exemple, la problemàtica de la finca de Es Fangar, a la qual multitud de petites construccions d'antic ús agrícola s'han esdevingut xalets de 200 i 400 metres quadrats al marge del compliment de la legalitat. Igualment a Son Servera, Pollença, Capdepera i Artà, ens preocupa la gran quantitat d'infraccions urbanístiques existents, la manca d'actuació contra de les mateixes i la tardança del Consell Insular a la hora de resoldre les subrogacions”.

La creació d'aquesta Agència supramunicipal pot ser molt efectiva en l'actual context d'impunitat en quant a infraccions urbanístiques. La legislació vigent, que atribueix als municipis la tasca de control de la disciplina urbanística, comporta com a conseqüència que, en molts casos, els batlles es trobin en la difícil tessitura d'haver de sancionar infractors més o menys pròxims a les seves persones (familiars, amics, persones influents social o econòmicament...). És coneguda la dimensió que pot arribar a assolir la manca de disciplina urbanística o la seva incorrecta aplicació (cas Andratx, Marbella...).

“Com a regidors d'esquerra ecologista entenem que, mentre l'APLUTM no comenci a funcionar, s'ha de continuar lluitant per l'aplicació de la normativa urbanística tant als governs municipals com, en els casos en que aquests no assumeixin les seves responsabilitats, sol·licitant les subrogacions necessàries al Consell Insular de Mallorca.”

“Igualment sol·licitam a la consellera Dubon un reforçament immediat dels mitjans materials i humans necessaris per a reforçar la capacitat del Departament de Territori del Consell de Mallorca en la persecució, tramitació i execució de tots els expedients pendents de resolució (alguns des de fa anys) i dels nous que haurà d'obrir com a efecte de noves subrogacions ja que actualment la competència de disciplina urbanística, en els casos en que els municipis no compleixin amb la seva obligació, és del Consell de Mallorca. I això no serà possible en cap cas si manquen recursos humans i econòmics, com fins ara”.

Els regidors ecosocialistes s'alegren de les bones intencions del Consell de Mallorca i del Departament de Territori però insten a que s'agilitzi el procés de creació d'aquest ens supramunicipal i que, mestres tant, sigui el CIM el que millori la seva actuació que, fins ara, ha estat molt deficitària.

«Anterior   1 2 3
 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS